VERKKOKURSSI

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE, HUOLTAJILLE JA MUILLE LÄHEISILLE TUKEMAAN KOTONA TAPAHTUVAA SEKSUAALIKASVATUSTA.


TULOSSA KESÄLLÄ 2021


Jokainen vanhempi ja huoltaja seksuaalikasvattaa lastaan, myös silloin kun pysyy hiljaa. Kotona tapahtuva seksuaalikasvatus onkin vähintään yhtä tärkeää kuin varhaiskasvatuksessa ja koulussa tapahtuva, mutta se voi aiheuttaa monille vanhemmille päänvaivaa. 

Verkkokurssi sisältää teorian lisäksi konkreettisia vinkkejä ja tekemistä lasten kanssa kodissa tapahtuvan seksuaalikasvatuksen tueksi.


Kahdeksan syytä osallistua kurssille ja vahvistaa omia vanhemmuustaitoja:

  1. Avoin keskustelukulttuuri tekee lapsista vähemmän alttiita kaltoinkohtelulle ja parantaa heidän mahdollisuuksia saada se loppumaan jos sitä tapahtuu.
  2. Tieto lisää lasten ymmärrystä maailmasta ja antaa paremmat mahdollisuudet tehdä itseensä koskevia päätöksiä.
  3. Aikaisin aloitettu seksuaalikasvatus antaa eväitä käsitellä mediakulttuuria ja sen luomaa, usein valheellista kuvaa seksuaalisuudesta jo ennen kuin sille altistuu.
  4. Tutkimusten mukaan laajaa seksuaalikasvatusta saaneet nuoret aloittavat seksin myöhemmin.
  5. Seksuaalikasvatus tukee lapsen identiteetin muodostumista ja auttaa tunnistamaan sekä sanoittamaan omia ja muiden rajoja.
  6. Seksuaalisuudesta puhuminen auttaa lasta kasvattamaan eheän itsetunnon.
  7. Avoin keskustelukulttuuri kotona lisää lapsen uskallusta puhua aikuisille ilman pelkoa tuomitsemisesta ja häpeästä ja näin pienentää kaltoinkohtelun riskiä läpi elämän.
  8. Seksuaalikasvatus lisää ymmärrystä monimuotoisuudesta ja luo tasa-arvoa.